Ervaringen

“Jan Frits creëert een hele prettige en veilige sfeer. Hierdoor voelt het fijn en goed om me kwetsbaar op te stellen. Ook vraagt jan Frits goed door waardoor ik beter tot de kern van mijn probleem kom.”

“Jan Frits zorgde er meteen voor dat ik mij op mijn gemak voelde … Tijdens het gehele traject is deze prettige sfeer gebleven. Jan Frits had oog voor hoe ik me voelde en wat het met me deed …..
…. dat hij veel gevoelsreflecties toepast omdat ik zelf soms de neiging heb om in te gaan op de inhoud en Jan Frits vaak al vrij snel het gevoel bij een uitspraak wist en durft te benoemen”
”Het heeft me bewuster laten nadenken over keuzes maken en de verschillende gradaties/dimensies daarin. Ook heeft het me laten nadenken over en bezig laten zijn met wat ik belangrijk vindt in het leven. Ik ben wel bewuster gaan kiezen en daarin ook bezig mijn gevoel een plekje te geven.”

“Je luistert zonder oordeel, en confronteert me met mezelf.”

“Ik heb de sessies met Jan Frits als heel fijn ervaren. Jan Frits kan op een natuurlijke wijze een vertrouwde omgeving creëren waar coaching volledig tot zijn recht komt. Onze gesprekken hebben ervoor gezorgd dat ik mijn kwaliteiten beter kan benutten, maar ook om te beseffen waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Mijn bestuursjaar brengt veel hectiek en verantwoordelijkheid met zich mee, Jan Frits is een van de weinige gesprekspartners waarmee ik zo intensief over mijn ervaringen heb kunnen praten.”

“I like the way you just sit back leading me to my own awareness. I like your calming energy. It’s nice to also have different interpretations, different perspective and I think you really helped me make sense. I could see it almost like post-its on the wall.”

“… dat die vragen toch wat dichter bij elkaar liggen, dat is mij wel duidelijk geworden. Dat is dus een inzicht dat jij mij hebt gegeven…”

“Verbinding, je kunt, ik zou bijna zeggen, op zielsniveau verbinding maken…”

“Ik heb Jan Frits ervaren als een professionele coach, die zonder oordeel luistert en betrokken is. Hij gaf de ruimte aan wat er op dat moment bij mij speelde en hij voelde intuïtief aan wat er dat moment nodig was. Hierdoor voelde ik me serieus genomen en gehoord. En heb ik de stappen kunnen zetten die me dichter bij mijn doel brachten.”