Voor bedrijven, particulieren en ZZP’ers en voor studenten heb ik verschillende tarieven. Zie hieronder.
Soms kun je de kosten voor coaching vergoed krijgen. Zie onder aan de pagina.
Zie hier voor het tarief voor een goed gesprek


Tarieven voor bedrijven
Per gesprek van 1 - 1,5 uur: € 125
Coachingtraject van 5 sessies: € 600
Loopbaantraject van 10 sessies: € 1000
Workshops, trainingen en teamcaching: tarief in overleg

Alle tarieven voor bedrijven zijn exclusief BTW

Tarieven voor particulieren en ZZP’ers
Per gesprek van 1 - 1,5 uur: € 85
Coachingtraject van 5 sessies: € 400
Loopbaantraject van 10 sessies: € 685

Een intakegesprek wordt als onderdeel van een traject in rekening gebracht. Als we niet met elkaar verder gaan, breng ik voor dat gesprek €45 in rekening.
Tarieven voor particulieren zijn inclusief BTW

Tarieven voor studenten
Per gesprek van 1 - 1,5 uur: € 55
Coachingtraject van 5 sessies: € 275
Loopbaantraject van 10 sessies: € 435

Een intakegesprek wordt als onderdeel van een traject in rekening gebracht. Als we niet met elkaar verder gaan, breng ik voor dat gesprek €35 in rekening.
Tarieven voor studenten zijn inclusief BTW

Mogelijkheden voor vergoeding
Particulieren en ZP’ers kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor coaching-counseling (gedeeltelijk) vergoed krijgen:
 • Via de werkgever
  Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.
 • Via de Arbo-dienst van je bedrijf
  Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.
 • Via de belastingen
  Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
 • Via het UWV
  Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Nu is het tijd

Mail me je vraag