Ervaringen van Cliënten

Een aantal ervaringen van cliënten:

“Jan Frits is een goede coach, een prettige gesprekspartner en een fijn mens.
Het coachingstraject dat ik met hem doorlopen heb heeft mij goed geholpen de gebeurtenissen die mij tijdens mijn vorige functie overkomen zijn te verwerken en achter mij te laten. Het traject heeft me weer zelfvertrouwen gegeven en inzicht hoe te handelen om op een goede manier verder te gaan.
Jan Frits is een professionele coach die zijn adviezen goed onderbouwt en baseert op specialistische kennis. De specialisten en theorieën die hij aanhaalt om menselijk gedrag te verklaren of te duiden kan ik terugvinden op het internet. Dit heeft mij vertrouwen gegeven dat ik te maken heb met een professional met een gedegen opleiding en niet met een ervaringsdeskundige die mij met goedbedoelde adviezen geen stap verder helpt.
Jan Frits coacht op maat, aangepast aan wensen en persoonlijke voorkeuren zodat je op een prettige manier, in vertrouwen, over heel persoonlijke zaken en gevoelens kunt praten zonder een moment te twijfelen of je dat wel moet doen.”

“Thank you for your insights throughout this journey!”

“Door een aantal nieuwe en hernieuwde inzichten kan ik beter naar mijn einddoel toewerken, maar het einddoel is nog niet bereikt. Het coachtraject heeft me wel geholpen om te weten wat ik moet doen om mijn einddoel te bereiken.
Jan Frits noteert niets tijdens de sessie, maar grijpt in latere sessies wel terug op wat eerder besproken is. Dit geeft het gevoel dat er echt geluisterd wordt tijdens de sessies, dat vond ik erg prettig.”

“Jan Frits heeft me geholpen meer inzicht te krijgen in mijn kwaliteiten en behoeften met het oog op een volgende loopbaanstap. Daarbij hanteerde hij flexibel verschillende werkvormen, al naar gelang het op dat moment relevante vraagstuk, met aandacht voor ratio en gevoel. Dat heeft me goed geholpen inzicht te krijgen wat voor mij belangrijk is.”

“Jan Frits creëert een hele prettige en veilige sfeer. Hierdoor voelt het fijn en goed om me kwetsbaar op te stellen. Ook vraagt Jan Frits goed door waardoor ik beter tot de kern van mijn probleem kom.”

“Ik heb een coachingstraject gevolg bij Jan Frits tussen augustus 2018 en januari 2019. Nu ik deze referentie schrijf zijn we ruim een half jaar verder en kijk ik nog steeds met een heel goed gevoel terug op dit traject. Zowel het resultaat als de weg daarnaartoe hebben mij veel inzichten gegeven. Wekelijks heb ik hier nog profijt van, met name tijdens mijn werk maar soms ook in privé situaties. Jan Frits is een zeer ervaren, empathische en rustige coach die ik aan iedereen die hier behoefte aan heeft zou aanbevelen. Door zijn ervaring weet hij voor elke situatie een goed handvat te geven waarmee ik verder kon. Door zijn empathische vermogen en rust die hij uitstraalt voel je je als gecoachte persoon erg goed begrepen. Dit is denk ik een van de voorwaarden voor een goed resultaat bij een dergelijk traject. ”

“Je luistert zonder oordeel, en confronteert me met mezelf.”

tevreden cliënten

“Jan Frits is een prettige coach bij wie ik mij vanaf het begin al direct op mijn gemak voelde. Zijn persoonlijke, respectvolle en professionele manier van doorvragen, luisteren, observeren en het gebruiken van de juiste methodieken hebben mij veel inzichten gegeven. Tijdens de gesprekken met Jan Frits heb ik ook mogen ervaren dat ik mijn antwoorden en inzichten goed heb kunnen afstemmen met mijn gevoel. Op basis van de inzichten en mijn gevoel heb ik dan ook een juiste beslissing kunnen nemen en ben ik gestopt met mijn vorige baan. Inmiddels ben ik met veel enthousiasme en energie gericht opzoek naar nieuwe uitdaging en heb ik een aantal gesprekken gevoerd.”

“I like the way you just sit back leading me to my own awareness. I like your calming energy. It’s nice to also have different interpretations, different perspective and I think you really helped me make sense. I could see it almost like post-its on the wall.”

“… dat die vragen toch wat dichter bij elkaar liggen, dat is mij wel duidelijk geworden. Dat is dus een inzicht dat jij mij hebt gegeven…”

“Verbinding, je kunt, ik zou bijna zeggen, op zielsniveau verbinding maken…”

“Ik heb Jan Frits ervaren als een professionele coach, die zonder oordeel luistert en betrokken is. Hij gaf de ruimte aan wat er op dat moment bij mij speelde en hij voelde intuïtief aan wat er dat moment nodig was. Hierdoor voelde ik me serieus genomen en gehoord. En heb ik de stappen kunnen zetten die me dichter bij mijn doel brachten.”