Vergoedingsmogelijkheden Particulieren

Vergoedingsmogelijkheden voor coaching vanuit werkgever

Optie 1. Check je CAO

Vakbonden en werkgevers zien gelukkig steeds vaker het belang van persoonlijke ontwikkeling in. Grote kans dat in jouw CAO een ontwikkel- of opleidingsbudget is opgenomen. Dit bedrag is ieder jaar voor jou of je team gereserveerd door je werkgever, en kan na overleg met je werkgever vrij besteed worden aan coaching of loopbaanbegeleiding. Je kunt je CAO online vinden of bij je HR manager opvragen.

Optie 2: Ga de mogelijkheden na bij je HR manager

De afdeling Human Resources (HR) beschikt vaak over een ontwikkel- of opleidingsbudget wat o.a. besteed kan worden aan coaching. Coaching is vergeleken met andere vormen van persoonlijke ontwikkeling relatief goedkoop en effectief voor bedrijven. Daarom wordt het vaak vergoed en zelfs gestimuleerd door HR managers. Heb je nog geen coachbudget aangevraagd? Je kunt altijd een gratis oriëntatie gesprek plannen. Daarin staan we stil bij je coachvraag en kun je bespreken hoe je aanvraag bij je HR manager er uit kan zien. Ik maak in overleg met jou tevens een passende offerte voor de HR manager waarin duidelijk het nut en doel van de coaching staan vermeld.

Optie 3: Ga de mogelijkheden na bij je leidinggevende of de directeur

Soms gaat niet de HR manager over de uitgaven aan persoonlijke ontwikkeling, maar je leidinggevende of de directeur. Ook in dit geval kun je gerust eerst een gratis oriëntatie gesprek plannen zodat ik kan helpen met een plan en een offerte voorstel, dat je daarna kunt voorleggen aan de directeur of je leidinggevende.

Contact voor een gratis oriëntatiegesprek

6 tips voor vergoeding vanuit werkgever

  • 1: Goed om te weten: de inhoud van het coachtraject is vertrouwelijk, ook als je werkgever betaalt. Je houdt dus altijd de regie over je coachtraject.
  • 2: Onthoud dat je zowel jezelf als je werkgever een plezier doet. Werkgevers hebben baat bij effectieve en gemotiveerde medewerkers die goed in hun vel zitten. Je welbevinden is dus belangrijk voor je werkgever.
  • 3: Formuleer je doelen op een manier dat je werkgever daar ook baat bij heeft. Het kan hierin verstandig zijn om te kijken naar de organisatiedoelen en te bedenken hoe de ontwikkeling die je door wilt maken daaraan bijdraagt. Een voorbeeld: je voelt zich vaak onzeker en je vindt het lastig anderen aan te spreken op bepaald gedrag. Dan kun je in je doelen aangeven dat je jezelf meer wil laten zien in de organisatie en effectiever met collega’s wil communiceren.
  • 4: Kun je nog wel wat hulp gebruiken bij je aanvraag? Maak dan een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek. Daarin staan we stil bij je coachvraag en kun je bespreken hoe je aanvraag bij je werkgever er uit kan zien.
  • 5: Benadruk je motivatie. Dat kun je doen door te benoemen dat het volgen van een coachtraject je motivatie voor het werk zal vergroten. Bevlogen medewerkers zijn niet alleen zelf gelukkiger, ze laten een organisatie ook beter functioneren. Je kunt je motivatie ook zichtbaar maken door voor te stellen de coachgesprekken in je eigen tijd te voeren. Zo investeren zowel je werkgever (door te financieren) als jezelf (door er tijd en energie in te steken) in je ontwikkeling.
  • 6: Vraag eens rond bij collega’s of zij al eens gebruik hebben gemaakt van het opleidings- en/of ontwikkelingsbudget. Je denkt wellicht dat je de enige bent met een dergelijke wens, maar vaak blijkt dat een groot deel van je collega’s al eens een coachtraject doorlopen heeft.
Contact voor een gratis oriëntatiegesprek

Andere vergoedingsmogelijkheden

Belastingaftrek Particulieren

Vanaf 2022 zijn kosten voor coaching niet meer aftrekbaar. Zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/mag-ik-mijn-studiekosten-aftrekken

Belastingaftrek Ondernemers

Kosten voor coaching voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Wil je graag advies over hoe je dit het beste kunt doen? Neem contact op met je accountant, boekhouder of belastingadviseur.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Mocht je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en ons coachtraject gebruiken om weer aan de slag te gaan is de kans zeer groot dat je volledige coachtraject vergoed wordt. Ook hieroverkun je het beste vooraf informeren bij je verzekering.

NL leert door subsidie is op

Tot het eind van 2020 was er de mogelijkheid om met subsidie een loopbaanadviestraject te volgen.
De subsidiepot voor deze trajecten is al op

Contact voor een gratis oriëntatiegesprek