Waar maak je je druk om?

Stephen Covey beschreef in zijn boek “The 7 habits of highly effective people” de cirkels van invloed en betrokkenheid. (influence and concern). Hij stelde dat je je energie moet steken in waar je invloed op hebt. Want als je veel energie steekt in dingen waar je je bij betrokken voelt en geen invloed op hebt, wordt je negatief en wordt je invloed kleiner. Als je, proactief zoals hij dat noemde, je energie vooral steekt in je cirkel van invloed, zal je invloed groeien.

Nu was hij niet helemaal origineel: in de kringen van de Alcoholics Anonymous circuleerde al sinds 1943 het gebed om kalmte (Serenity Prayer) geschreven door Reinhold Niebuhr.
“God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen;
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen;
en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.”

Covey, dronkenschap en Epictetus

 

 

 

 

En ook dit was niet origineel. Al in de eerste eeuw stelde de Griekse filosoof Epictetus dit:
“Vrijheid en geluk beginnen bij het heldere begrip van één principe: over sommige zaken hebben we controle, over andere zaken kunnen we geen controle uitoefenen. Pas als je in je leven geconfronteerd bent geweest met deze fundamentele regel die je helpt onderscheid te maken tussen wat je wel en niet kunt controleren, worden innerlijke rust en effectiviteit mogelijk.”

Die wijsheid om het onderscheid te maken heb je. Tenzij je nog nooit iets hebt meegemaakt waar je geen invloed op kon uitoefenen, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Dus: waar maak jij je druk om?  Waar steek jij je energie in? Mopper je wel eens om dingen buiten je invloedssfeer? Maak je je wel eens kwaad om dingen waar je niets aan kunt doen? Onderzoek eens of je er toch iets aan kunt doen. Doe je best om te veranderen wat jij vindt dat er veranderd moet worden. En kijk vervolgens of je het vermogen kunt vinden te aanvaarden wat je niet kunt veranderen. Is dat gemakkelijk? Wat denk je? Natuurlijk niet. Maar het helpt wel.

Aanmelden

 

Reageer op https://www.facebook.com/coaching.bij.janfrits of hier op deze site.
Als je dit wil delen, kun je de knoppen onderaan de pagina gebruiken.