Vertrouwelijkheid gaat voor ‘wie betaalt, bepaalt’

geld koopt geen vertrouwelijkheid

Een opdrachtgever bepaalt wat er gebeurt en hoe er wordt gerapporteerd. Wie betaalt heeft recht op kennis over de inhoud. Zo is dat normaal gesproken geregeld maar bij coaching ligt dat wel eens anders. Vertrouwelijkheid is centraal in coaching.

De driehoek opdrachtgever – cliënt – coach

Als een coachtraject door, bijvoorbeeld, de werkgever wordt betaald, ontstaat er een driehoek opdrachtgever, cliënt en coach.
De opdrachtgever en de cliënt hebben samen een doel afgesproken voor het coachtraject en een coach uitgezocht.
Soms wil de opdrachtgever in de loop van het traject of daarna van de coach weten waar het precies over is gegaan. Dan zal ik nul op het rekest geven. Waarom?

Geheimhouding

Het gaat in coaching om het resultaat, om dat resultaat te halen moet alles besproken kunnen worden en om dat mogelijk te maken is vertrouwelijkheid noodzakelijk. Het kan zijn dat er iets speelt in het privéleven van de cliënt dat van invloed is op het werk of er kan iets zijn op het werk waar de medewerker niet met de leidinggevende over kan of wil spreken. De cliënt moet er op kunnen vertrouwen dat wat er in de kamer van de coach besproken wordt, binnen de muren van die kamer blijft.
Geheimhouding is om die reden één van de centrale elementen in de beroepsethiek van de coach.

De cliënt bepaalt

Als er iets is dat kan leiden tot spanning tussen medewerker en leidinggevende zal ik soms, in het belang van de cliënt, adviseren dat hij dat met de leidinggevende bespreekt. En als dat erg lastig is kan er een gesprek plaatsvinden onder begeleiding van de coach. Aan het begin en einde van het traject is er vaak een driegesprek. De cliënt kan in die gesprekken en ertussenin aan de opdrachtgever vertellen wat hij kwijt wil. Maar als coach mag ik niet uit de school klappen.

Wil je een abonnement op mijn blog, vul dan hieronder je naam en adres in.

Loading