Egoïsme maakt veel mogelijk

Als je een uur geluk wilt, doe een dutje.
Als je een dag geluk wilt, ga vissen.
Als je een jaar geluk wilt, erf een fortuin.
Als je een leven lang geluk wilt, help dan iemand anders.
Dit zou een oud Chinees gezegde zijn.

Laatst was ik op een bijeenkomst waar twee organisaties hun nieuwe campagnes voor het werven van vrijwilligers lanceerden. In die campagnes werd niet alleen uitgelegd hoe dat vrijwilligerswerk goed voor de doelgroepen die geholpen worden, maar ook wat je er als vrijwilliger uit haalt: leuke collega’s, persoonlijke ontwikkeling, uitstapjes, opleiding en training, borrels en natuurlijk voldoening.

Organisaties die zich bezig houden met noodopvang voor vluchtelingen hebben wachtlijsten. Wachtlijsten met mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten. Waarom melden al die mensen zich aan? Er is veel onbehagen over de toon van de discussie over de opvang van vluchtelingen, en het blijkt dat dat onbehagen minder wordt als je iets doet. Vandaar dat veel mensen in actie willen komen.

Als je iets doet voor een ander, wordt je daar zelf altijd beter van. Doordat je er een goed gevoel van krijgt of doordat je er een minder slecht gevoel door krijgt.

Wil je een abonnement op mijn blog, vul dan je naam en e-mailadres in. 

Loading