Kom eens op verhaal


Sla de Engelse tekst over

“I tell stories,” he says. It is the most truthful answer he has.
“You tell stories?” the man asks, the piquing of his interest almost palpable.
“Stories, tales, bardic chronicles,” he says. “Whatever you care to call them. (….) I take pieces of the past that I see and I combine them into narratives. It’s not that important, and this isn’t why I’m here—”
“It is important,” the man in the grey suit interrupts. “Someone needs to tell those tales. When the battles are fought and won and lost, when the pirates find their treasures and the dragons eat their foes for breakfast with a nice cup of Lapsang souchong, someone needs to tell their bits of overlapping narrative. There’s magic in that. It’s in the listener, and for each and every ear it will be different, and it will affect them in ways they can never predict. From the mundane to the profound. You may tell a tale that takes up residence in someone’s soul, becomes their blood and self and purpose. That tale will move them and drive them and who knows what they might do because of it, because of your words.”
fragment uit ‘The night circus’ van Erin Morgenstern
“Ik vertel verhalen,” zegt hij en het is het meest ware antwoord dat hij kan geven.
“Je vertelt verhalen?” vraagt de man, zijn interesse kennelijk danig geprikkeld.
“Verhalen, geschiedenissen, sagen en legenden,” zegt hij. “Hoe je ze ook wilt noemen. (…) Ik pak de stukjes uit het verleden die ik zie en smeed ze tot vertellingen. Het is niet zo belangrijk en het is ook niet waarom ik hier ben—”
“Het is wel belangrijk” onderbreekt de man in het grijze pak hem. “Iemand moet die verhalen vertellen. Als de veldslagen zijn uitgevochten en gewonnen en verloren, als de piraten hun schatten hebben gevonden en de draken hun vijanden verslinden bij het ontbijt met een lekker kopje Lapsang Souchong, moet iemand die stukjes overlappende vertelling doorgeven. Daar zit magie in. Die zit in de toehoorders en dat zal voor ieder oor iets anders zijn, en het kan ze raken op manieren die je nooit kunt voorspellen. Gewoontjes of hoogdravend kun je mensen iets vertellen dat zich in hun ziel zal vestigen en in hun bloed gaat zitten, hun identiteit  en lotsbestemming gaat bepalen. Dat verhaal zal ze bewegen en voortdrijven en wie weet wat ze niet allemaal kunnen doen vanwege dat verhaal, vanwege jouw woorden.”

shakespeare

Een goed verhaal vertelt meer dan de letterlijke betekenis, heeft een dubbele bodem of een lading de je pas (later) ziet als je er over nagedacht hebt. Of als je iets anders ontdekt waarmee een andere betekenis van het oorspronkelijke verhaal ineens duidelijk wordt.

Een goed verhaal hoeft niet eens letterlijk waar te zijn. Sprookjes, gelijkenissen, parabels kunnen een vermaning, bemoediging of goede raad door geven. De betekenis is dus belangrijker dan de letterlijke waarheid. Immers: een goede leugen is al van Bagdad naar Damascus gereisd voordat de waarheid zijn sandalen heeft gevonden.
Van een goed verhaal kun je genieten op het eerste, oppervlakkige niveau. Dat het spannend is of romantisch, dat het poëtisch is of mooi verteld. Vervolgens kun je zien wat het verhaal betekent, waar het een parallel voor is. Voor mij is een verhaal goed als je iets mee kunt.

Iedereen heeft wel een mooi verhaal. Hoe heb je je partner ontmoet? Wat was je eerste deal? Hoe heb je die ene wedstrijd gewonnen, of verloren, terwijl dat bijna niet meer mogelijk was? Hoe maaktje je die ene vergissing waar iedereen zo ontzettend om moest lachen? Verzin het maar. Bedenk maar eens hoe het ging en vertel het verhaal maar eens.
Degene aan wie je het vertelt, valt misschien iets anders op dan wat jij er mee bedoelt. En een andere toehoorder hoort misschien weer iets anders.
Zo is het ook met het verhaal van je leven, met het verhaal van de vraag waar je mee rond loopt, het dilemma waar je mee worstelt of je angst. Soms is het goed om eens op verhaal te komen. Daarmee bedoel ik dat je het hele verhaal eens vertelt. Opschrijven kan ook helpen.

Eén van de taken van een coach is om je te helpen je verhaal op een rijtje te krijgen. Soms is het opschrijven of vertellen van het verhaal al voldoende om tot nieuwe inzichten te komen. Soms kan iemand die het aanhoort, doordat hij andere betekenissen hoort, vragen stellen die je zelf nooit bedacht zou hebben. Ook dat is een taak van een coach.
En soms is het fijn om naast je eigen verhaal een ander verhaal te horen dat net iets anders is. Dat kan helpen om een alternatief te zien voor wat jij dacht dat onveranderlijk was.

Dus: een goed verhaal is beter dan een verre vriend.

Reageer op  https://www.facebook.com/coaching.bij.janfrits of hier op deze site.

Als je dit wilt delen, kun je de knoppen onderaan de pagina gebruiken.

Wil je een abonnement op mijn blog, vul dan je naam en e-mailadres in. 

Loading